zpanel

ZPanel ระบบคอนโทรลพาเนลฟรีสำหรับควบคุม Web Hosting องค์กร ทูลตัวนี้ความสามารถไม่แพ้ฝั่งคอมเมอร์เชียวอย่าง CPanel, Direct Admin เลยทีเดียว เหมาะสำหรับติดตั้งบริการ Linux Server ในองค์กร ** แล้ว ZPanel ดีอย่างไร – สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง Linux (CentOS,

Command Check Hardware

คำสั่งสำหรับตรวจสอบ Hardware บน Linux Server (CentOS / Ubuntu) – แสดง CPU cat /proc/cpuinfo – แสดงหน่วยความจำ cat /proc/meminfo free grep processor /proc/cpuinfo grep

Service Linux

การควบคุมบริการ Service บน Linux ผ่านทางบรรทัดคำสั่ง ในการใช้งานระบบ Linux Server ผู้ดูแลระบบเครือข่ายมีความจำเป็นต้องรู้จักบริการ (service) และระดับ (Level) การรัน Service ต่างๆ รวมทั้งสามารถสั่งเปิด-ปิด และควบคุมการทำงานบริการต่างๆ ได้ โดยผู้ดูแลระบบสามารถควบคุมบริการต่างๆ ได้ 3 วิธี

Back to Top