Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Hacker”

Ruby on Rails 5

  สวัสดีครับ วันนี้ผมมาอัพเดทเกี่ยวกับ Ruby on Rails เวอร์ชั่นที่กำลังจะออกมาใหม่ก็คือ version 5  ส่วนตัวผมเขียน framework นี้มาได้ไม่นานนัก ก็จะสามารถแนะนำได้ระดับนึง ตามภาษาคนที่เขียน Ruby on Rails version 4 สำหรับสิ่งที่จะแนะนำก็คือ การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ดังนี้ การรวมเอา Rails API มาอยู่ใน Ruby on Rails 5 คุณจะสามารถใช้ Ruby on Rails 5 ได้จะต้องใช้ Ruby ตั้งแต่ 2.2.1…

Port คืออะไร

Port สามารถอธิบายความได้ 3 ความหมาย1. Network Port เป็นพอร์ตสำหรับการเข้าใช้บริการต่างๆ บนระบบเครือข่าย อาทิ เช่น HTTP = 80HTTPS = 443SMTP = 25POP3 = 110IMAP = 143 * ส่วนการทำหน้าที่แอดมินจะเกี่ยวกับ network port เป็นส่วนใหญ่คนส่วนมากนิยมเรียกชื่อย่อว่า port ทำให้เข้าใจยากหรือเข้าใจผิดไป2. Device Port เป็นพอร์ตของอุปกรณ์ด้านเครือข่าย อาทิ เช่น Hub PortSwitch…