Ruby on Rails 5

Ruby on Rails 5

  สวัสดีครับ วันนี้ผมมาอัพเดทเกี่ยวกับ Ruby on Rails เวอร์ชั่นที่กำลังจะออกมาใหม่ก็คือ version 5  ส่วนตัวผมเขียน framework นี้มาได้ไม่นานนัก ก็จะสามารถแนะนำได้ระดับนึง ตามภาษาคนที่เขียน Ruby on Rails version 4 สำหรับสิ่งที่จะแนะนำก็คือ การเปลี่ยนแปลงหลักๆ ดังนี้

Port คืออะไร

Port สามารถอธิบายความได้ 3 ความหมาย1. Network Port เป็นพอร์ตสำหรับการเข้าใช้บริการต่างๆ บนระบบเครือข่าย อาทิ เช่น HTTP = 80HTTPS = 443SMTP = 25POP3 = 110IMAP = 143 *

Back to Top