Press "Enter" to skip to content

Posts published in “General”

Database – 2

การแทนที่ความสัมพันธ์ของข้อมูลด้วย ขั้นตอนที่ 1 : กําหนดว่ามีเอ็นติตี้อะไรบ้าง (เอ็นติตี้ มักจะเป็นคํานาม) ขั้นตอนที่ 2 : กําหนดความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นติตี้ (ความสัมพันธ์แบบ 1 : 1, 1 : N หรือ M : N) ขั้นตอนที่ 3 : กําหนดแอททริบิวท์ของเอ็นติตี้ให้ครบ ขั้นตอนที่ 4 : พิจารณาแอททริบิวท์ที่ขึ้นกับ ความสัมพันธ์ ขั้นตอนที่ 5 : เลือกคีย์หลัก…

Database – 1

Entity คือ ตัวข้อมูลที่เราสนใจจะเก็บลงในฐานข้อมูล โดยปกติแล้ว entity แต่ละตัวจะถูกอธิบาย คุณลักษณะด้วยกลุ่มของ attribute Entity สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทด้วยกัน คือ 1. Strong Entity หรือ Regular Entity 2. Weak Entity Attribute 1. Composite attribute กับ Simple/Atomic attribute 2. Single-valued attribute กับ Multi-valued attribute…

Managing LAN Traffic

Managing LAN Traffic – Frame ใช้ในการอธิบายการรับส่งข้อมูลใน Layer 2 ใน OSI Model ซึ่งการรับส่งจะดู Mac Address เป็นหลัก frame จะมีกลไกในการเอา BIT ไปตรวจสอบ Checksum, Error Checking Frame ประกอบไปด้วย – Preamble บอกว่า Frame นั้นเริ่มต้นที่จุดไหน – Dst Add – Src Addr…

Directory and Naming Service

Directory and Naming Service Directory Service เป็นลักษณะฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับ Information ทุกๆ Object ที่อยู่ภายในเครือข่าย ซึ่งถ้า Map กับ OC จะไม่เป็นเพียงแค่เก็บ User แต่อาจจะเก็บข้อมูลของ Server ได้ – มี 2 ส่วนคือ Data,Metadata(เป็นเหมือนคำอธิบาย data) – การเก็บข้อมูลภายใน Directories จะถูกจัดการให้อยู่ในรูปแบบลําดับชั้น X.500 คือ Protocol หรือ Standard…

What is Virtualization?

What is Virtualization? เป็นการจำลองอุปกรณ์เสมือนที่มีอิสระต่อกัน อุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องสามารถสร้างเครื่องคอมพิวเตอร์เสมือนมากกว่า 1 เครื่อง และสามารถใช้งานได้จริง – ช่วยประหยัด – ใช้งานได้มีเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น การทำ Virtualization ต่างจาก Multiple boot หรือ Dual-Boot – Virtualization สามารถทำงานได้พร้อมกันและอิสระต่อกัน Hypervisor (or VMM – Virtual Machine Monitor) เป็นกลไกการจัดการการทำงานเครื่องเสมือนได้เหลายเครื่องพร้อมกัน – Host เป็น…

Server Hardware and Availability

Server Hardware and Availability Availability คือ ความพร้อมใช้งาน และเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้งาน (มองถึงประสิทธิภาพ) Reliability คือ ความมีเสถียรภาพ Hot Swappable (Reliability และ Availability) – Reliability สามารถรองรับการทํางานได้ 24/7 (No down Time) – Availability สามารถเปลี่ยนอุปกรณ์ได้เลยในขณะที่ทํางานอยู่ Multiple Power Supplies (Reliability และ Availability) – Reliability…

Change the default fedora higher 19

Change the default fedora higher 19 ปรับแบบ Command Mode Switch to runlevel 3 by default ln -sf /lib/systemd/system/multi-user.target /etc/systemd/system/default.target ปรับแบบ GUI Mode Switch to runlevel 5 by default ln -sf /lib/systemd/system/graphical.target /etc/systemd/system/default.target

PHP Frameworks 2014

ไม่เคยใช้หลายตัวเลย http://www.sitepoint.com/best-php-frameworks-2014/ – http://laravel.com/ – http://phalconphp.com/en/ – http://symfony.com/ เคยใช้แต่ Codeigniter & Yii ในไทยเหมือนจะนิยมพวกนี้มากกว่า

Nokogiri Warning (MacOSX)

WARNING: Nokogiri was built against LibXML version 2.9.1, but has dynamically loaded 2.9.0 gem uninstall nokogiri libxml-ruby brew update brew uninstall libxml2 brew install libxml2 –with-xml2-config brew install libxslt วิธีแรก gem install nokogiri — –with-xml2-include=/usr/local/Cellar/libxml2/2.9.1/include/libxml2…

Installing Metasploit Framework

ขั้นตอนการติดตั้ง Metasploit Framework 1. เริ่มด้วยการอัพเดท sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get install build-essential libreadline-dev libssl-dev libpq5 libpq-dev libreadline5 libsqlite3-dev libpcap-dev openjdk-7-jre subversion git-core autoconf postgresql pgadmin3 curl zlib1g-dev libxml2-dev libxslt1-dev vncviewer libyaml-dev ruby1.9.3…

How to use WireShark

ก่อนอื่นเราจะแนะนำให้รู้จักกับ Wireshark ก่อนว่า wireshark คืออะไร Wireshark คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายหรือเราจะมองว่า โปรแกรมนี้ใช้ในการดักจับข้อมูลก็ไม่ผิด *** แล้วทำไมต้องดักจับข้อมูลละ เหตุผลหลักๆ โปรแกรมนี้เหมือนเครื่องมือวัดของหมอ เมื่อหมอทำการแตะที่ตัวแล้วฟัง นั่นคือการฟังข้อมูลและวิเคราะห์ว่าคนไข้เป็นโลกอะไร เจ้า wireshark ก็ทำหน้าที่แบบเดียวกับเครื่องมือหมอนั่นเอง แต่ต่างตรงที่ใช้งานกับระบบเครือข่ายนั่นเอง เข้าเรื่อง? การใช้งานเบื้องต้น มาลองวิเคราะห์กัน! *แก้ไขเพิ่มเติมใน Vidoe :  Port ที่เราเปิด 49661 คือ รอรับ Command Channel และ 49662 คือ รอรับ Data…