RAT

RAT มีสองประเภท

1. RAT ที่ย่อมาจาก Remote Administrator Tools – เป็นโปรแกรมถูกกฎหมายที่ใช้บังคับควบคุมคอมพิวเตอร์ของคนอื่นโดยการยอมรับจากทั้งสอง​ฝ่าย เช่น Team Viewer

2. RAT ที่ย่อมาจาก Remote Access Trojan – เป็นโปรแกรมที่ผิดกฎหมายที่ใช้สร้างตัวโทรจันเข้าไปควบคุมคอมพิวเตอร์ของคน อื่นโดยไม​่ได้รับการยอมรับหรือที่เรียกว่าการแฮกเข้าไป เช่น Cybergate, Spy Net, Dark Comet และอื่นๆ

คุณสมบัติของ RAT

– ควบคุมคอมพิวเตอร์ของเหยื่อ ( ควบคุมเต็มรูปแบบโดยเหยื่อไม่รู้ตัว )
– ดาวโหลดข้อมูลส่วนตัวต่างๆของเหยื่อโดยที่ไม่รู้ตัว
– ดู Webcam ของเหยื่อโดยไม่รู้ตัว
– ดูหน้าจอ
– อื่นๆอีกมากมาย. เปรียบได้ว่าถ้าแฮกเหยื่อได้แล้ว คุณคือเจ้าของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นเลยทีเดียว

Back to Top