Managing LAN Traffic

Managing LAN Traffic
– Frame ใช้ในการอธิบายการรับส่งข้อมูลใน Layer 2 ใน OSI Model ซึ่งการรับส่งจะดู Mac Address เป็นหลัก frame จะมีกลไกในการเอา BIT ไปตรวจสอบ Checksum, Error Checking

Frame ประกอบไปด้วย
– Preamble บอกว่า Frame นั้นเริ่มต้นที่จุดไหน
– Dst Add
– Src Addr
– Type บอกถึง Payload ข้อมูลว่าเอาไปทำอะไร
– Data
– FCS Frame Check Sequent กลไกการตรวจสอบ Error Checking

Frame Traffic
– unicast frames Point to Point
– broadcast frames FF-FF-FF-FF-FF-FF
– multicast frames 01-00-5E-xx-xx-xx ได้จากการ Mapping Mac Address

Packet / Datagram (L3/L4) ปกติข้อมูลในชั้นนี้จะเรียกว่า Packet สำหรับข้อมูลที่ Reliable(TCP) และ Datagram สำหรับข้อมูลที่ Unreliable(UDP)
// เมื่อ IP เป็นแบบ Unreliable(UDP) ต้องไปจับคู่กับ TCP ทำให้เกิด Stable

Collision and Broadcast Domains เป็นปัญหาที่เกิดใน Network
– Collision Domain (L1) กลุ่มของเครื่องที่ต่ออยู่ในอุปกรณ์ใน Layer 1 (Half Duplex) จะนับเป็น Collision Domain เดียวกันเกิดการชนกันของข้อมูล ถ้ามี Collision Domain ขนาดใหญ่มากจะทำให้ Network รับส่งข้อมูลได้ช้าลง
– Broadcast Domains (L2) เกิดจากอุปกรณ์ Switch Layer 2 ไม่มีข้อมูล frame ใน Switch table จึง Broadcast frame นั้นออกทุก port

Repeater/Hub(L1) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทวนสัญญานใน Layer 1 การทำงานจะส่ง Broadcast ออกทุก port

Bridge/Switch(L2) เป็นอุปกรณ์ใน Layer 2 มีกลไลของ Addressing(Mac-Table) จึงไม่ต้อ Broadcast ทุกครั้งที่รับส่ง

Back to Top