IP Address #3 Classless

Classless IP addressing 

ในปี 1992, สมาชิกของ IETF เริ่มกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนการใช้งานอินเตอร์เน็ทแบบ exponential และข้อจำกัดในเรื่องของการทำ routing table ซึ่งในที่สุดแล้วอาจจะทำให้ IPv4 หมดไปภายในระยะเวลา 2 ปี Class B address ก็พบว่าหมดไปอย่างรวดเร็ว ไม่มี IP Class B เหลือให้ใช้งาน (ตามประกาศ RFC1519) เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนื่องจากทุกๆ องค์กรทำการร้องขอและได้รับ Classful IP address ซึ่ง class B จะมี host ทั้งหมด 65,534 host address เหตุผลหลักอย่างหนึ่งของปัญหานี้คือ ขาดความยืดหยุ่นของการใช้งานเนื่องจากไม่มี class ที่รองรับกับองค์กรที่มีความต้องการใช้งานระดับ 1,000 IP Address ซึ่งไม่ใช่ 65,000 ในปี 1993 IETF จึงได้กล่าวถึง Classless Interdomain Routing หรือ CIDR

เพื่อให้ CIDR รองรับกับ router ดังนั้น ตำแหน่ง network address จะพิจารณาจาก subnet mask ที่รู้จักกันอีกชื่อคือ network prefix หรือ prefix length ( /8 , /19 , อื่นๆ ) network address ไม่ได้พิจารณาเป็น class เต็มๆ อีกต่อไป ISPs ทั้งหลายจึงไม่ได้จำกัดการใช้งานแค่ /8 , /16 , /24 เท่านั้น แต่รองรับการใช้งานตามความต้องการของลูกค้าตั้งแต่ host จำนวนเล็กน้อยจนถึงระดับ 1,000 hosts

VLSM : Variable Length Subnet Mask 

Classless Routing Protocol 

Classless routing protocol ประกอบไปด้วย RIPv2 , EIGRP , OSPF , IS-IS , และ BGP โดย Routing protocol เหล่านี้จะใส่ subnet mask เข้าไปใน routing update packet เพราะ Classless routing protocol จะไม่พิจารณาค่า netmask จาก octet แรกเท่านั้นเหมือนกรณีของ Classful routing protocol เช่น RIPv1

ตารางสรุปคุณสมบัติต่างๆ ของ routing protocol แบบ Classful และ Classless
Routing protocol  Classful / Classless  การส่ง subnet mask ไปใน routing update  รองรับ VLSM  สนับสนุนการทำ Manual summarization 
RIPv1 Classful ไม่ส่ง ไม่รองรับ ไม่สนับสนุน
IGRP Classful ไม่ส่ง ไม่รองรับ ไม่สนับสนุน
RIPv2 Classless ส่ง รองรับ สนับสนุน
EIGRP Classless ส่ง รองรับ สนับสนุน
OSPF Classless ส่ง รองรับ สนับสนุน

CIDR : Classless Interdomain Routing & Router Summarization

Summary 

– CIDR (Classless Interdomain Routing) เริ่มมีการกล่าวถึงในปี 1993 เพื่อใช้แทน IP address แบบเดิม – CIDR ทำให้ใช้งาน IP v4 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ prefix aggregation ที่เรียกว่า route summarization V supernetting – Supernet คือ กลุ่มของ network ที่ใหญ่กว่าที่เอามาทำ network address summarized ให้เหลือ network address เพียงอันเดียว – CIDR ใช้ VLSM ในการจัดการ IP Address ให้เป็น network ย่อย ตามที่ต้องการที่น้อยกว่า class – VLSM ยอมให้ subnet สามาระแบ่งเป็น subnet ย่อย ๆ ได้อีก – การส่ง routing update ใน classless จะทำการส่ง subnet mask ไปใน routing update ด้วยเสมอ – ในการพิจารณาการทำ summary route และ subnet mask เข้าเป็น กลุ่มเดียวกัน แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน > List network ให้อยู่ในรูป binary bit > นับจำนวน bit ที่เหมือนกันมากที่สุดจากซ้ายไปขวา (ได้ prefix length) > คัดลอก bit ที่เหมือนกันและใส่ 0 ใน bit ที่เหลือ

อ่านต่อ #1 #2 #3

Back to Top