How to use WireShark

ก่อนอื่นเราจะแนะนำให้รู้จักกับ Wireshark ก่อนว่า wireshark คืออะไร

Wireshark คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายหรือเราจะมองว่า โปรแกรมนี้ใช้ในการดักจับข้อมูลก็ไม่ผิด

*** แล้วทำไมต้องดักจับข้อมูลละ เหตุผลหลักๆ โปรแกรมนี้เหมือนเครื่องมือวัดของหมอ เมื่อหมอทำการแตะที่ตัวแล้วฟัง นั่นคือการฟังข้อมูลและวิเคราะห์ว่าคนไข้เป็นโลกอะไร เจ้า wireshark ก็ทำหน้าที่แบบเดียวกับเครื่องมือหมอนั่นเอง แต่ต่างตรงที่ใช้งานกับระบบเครือข่ายนั่นเอง

เข้าเรื่อง? การใช้งานเบื้องต้น

มาลองวิเคราะห์กัน!

*แก้ไขเพิ่มเติมใน Vidoe :  Port ที่เราเปิด 49661 คือ รอรับ Command Channel และ 49662 คือ รอรับ Data Channel วิดีโอต่อไปจะ Telnet ให้ดูเผื่อจะนำไปเป็น idea ในการเขียนโปรแกรม

***  ถ้าเราจับข้อมูลมาดูอย่างเดียวคงไม่เห็นภาพเท่าไร่ ผมจึงอยากจะแนะนำวิธีการนำไปใช้เช่นการเขียนโปรแกรมเพื่อเรียนแบบการทำงานของโปรโตคอล FTP เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาซอฟแวร์ทางระบบเครือข่าย ลองมาดูกันครับ!

สรุปสุดท้าย จะเห็นว่าไม่ยากเลยที่จะจับข้อมูลแล้วนำมาเขียนโปรแกรม

Back to Top