Press "Enter" to skip to content

Posts published by “Arnon Hongklay”

How to use WireShark

ก่อนอื่นเราจะแนะนำให้รู้จักกับ Wireshark ก่อนว่า wireshark คืออะไร Wireshark คือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลที่อยู่ในเครือข่ายหรือเราจะมองว่า โปรแกรมนี้ใช้ในการดักจับข้อมูลก็ไม่ผิด *** แล้วทำไมต้องดักจับข้อมูลละ เหตุผลหลักๆ โปรแกรมนี้เหมือนเครื่องมือวัดของหมอ เมื่อหมอทำการแตะที่ตัวแล้วฟัง นั่นคือการฟังข้อมูลและวิเคราะห์ว่าคนไข้เป็นโลกอะไร เจ้า wireshark ก็ทำหน้าที่แบบเดียวกับเครื่องมือหมอนั่นเอง แต่ต่างตรงที่ใช้งานกับระบบเครือข่ายนั่นเอง เข้าเรื่อง? การใช้งานเบื้องต้น มาลองวิเคราะห์กัน! *แก้ไขเพิ่มเติมใน Vidoe :  Port ที่เราเปิด 49661 คือ รอรับ Command Channel และ 49662 คือ รอรับ Data…

Perl #1

Centralize logs PERL เป็นภาษาแบบ Script ที่มีไวยากรณ์ มีพื้นฐานมาจากภาษา C โดยนาข้อดีของภาษา Shell script มาใช้งานด้วย และรวมเครื่องมือที่นิยมกันของ UNIX เช่น sed, awk, และ tr เป็นต้น PERL เป็นภาษาแบบตัวแปร (Interpreted Language) ที่สามารถคอมไพล์ก่อนการประมวลผลให้เป็น C Code หรือ bytecode เมื่อมีการคอมไพล์โปรแกรม PERL จะมีความเร็วใกล้เคียงกับโปรแกรมภาษา C และ PERL…

Datapaths

– สิ่งที่เหมือนกันระหว่าง Datapaths กับ Busses > Datapaths มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในระบบคอมพิวเตอร์ > ใช้ในการติดต่อสื่อสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง – สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง Datapaths กับ Busses > Datapaths อยู่ภายในบางส่วนขององค์ประกอบของระบบ (system component) เช่น datapath ของ processor ^ register คือ หน่วยจัดเก็บข้อมูลขนาดเล็ก ภายใน CPU > Datapath ไม่ได้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวก (facilitate) ในการเชื่อมต่อเพื่อ…

Buses

– Buses ใช้ในการติดต่อสื่อสารจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่ง ตัวกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล / เส้นทางการเดนิ ทางของข้อมูล – คุณสมบัติของ Buses มาจรฐาน : > คุณลักษณะไฟฟ้า (electrical) มาตรฐาน (เช่น จำนวนของตัวนำ , ระดับแรงดันไฟฟ้า , การสัญญาณ , ความเร็ว) >> กระบวนการ encoding / decoding ข้อมูลระหว่างสัญญาณ digital ^ analog : ทำงานในชั้น…

Bandwidth

– Bandwidth คือ อัตราความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล (bit/sec) > ปริมาณข้อมูลที่สามารถเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งในจำนวนที่กำหนดไว้ของระยะเวลา > ในกรณที ที่ทำการออกแบบระบบคอมพวิ เตอรแ์ ลว้ bandwidth ไม่เพียงพอ ทำให้รับส่งข้อมูลไม่ได้ทำให้ระบบ hang โดยระบบ CPU ประมวลผลเร็ว แต่ตัว buses ทำงานช้า เนื่องจากมีการใช้งาน bandwidth ที่มากเกินไปทำให้เกิดปัญหา bottleneck >> CPU รุ่นถัดมาจึงแก้ไขปัญหาโดยการเพิ่ม catch L1 – L4 > การที่…

Network Essential #1 (Midterm)

Network Address Translation (NAT) – บริการที่ทำหน้าที่แปลง private address ให้เป็น public address – host ที่อยู่ใน private address จะสามารถเข้าไปยังอินเตอร์เน็ทได้ – network address คือหมายเลขที่ใช้ระบุทุก ๆ เครื่องในเครือข่าย – Broadcast address ใช้สำหรับส่ง packet ไปยังทุก ๆ เครื่องในเครือข่าย – Public ip คือ…

Network Management

Lecture01 Network Management หมายถึงกิจกรรม วิธีการ กระบวนการ และ เครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ การดำเนินงาน การบริหาร การบำรุงรักษา และ การจัดหา ของระบบเครือข่าย TCO (Total Cost Owner Ship) หมายถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจะกล่าวถึง ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน – การจ้างคน – ค่าไฟ – ค่าสถานที่ – โครงสร้างพื้นฐาน ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ – ค่าเสื่อม ( หลายปี…

CIDR

CIDR : Classless Interdomain Routing & Router Summarization CIDR เป็นมาตรฐานสากลสำหรับการควบรวม (aggregate) หลายๆ network address เข้ามาไว้ภายใน network address เดียวกัน จุดประสงค์หลักของ CIDR เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและปรับตาราง routing table ให้มีความเหมาะสม (optimization) บน router ที่ใช้ใน network ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP router) โดย network address…

VLSM

VLSM : Variable Length Subnet Mask  VLSM คือ ความสามารถในการกำหนด subnet mask ที่แตกต่างกันไปให้กับแต่ละ sub network ต่างๆ ได้ รวมถึงเป็นการให้อิสระแก่แต่ละ sub network เกี่ยวกับการออกแบบ subnet mask โดยแต่ละ sub network สามารถมี subnet mask ที่เหมือนกันหรือต่างกันกับ subnet mask ที่ใช้อยู่ใน sub network อื่นๆ…

zpanel

ZPanel ระบบคอนโทรลพาเนลฟรีสำหรับควบคุม Web Hosting องค์กร ทูลตัวนี้ความสามารถไม่แพ้ฝั่งคอมเมอร์เชียวอย่าง CPanel, Direct Admin เลยทีเดียว เหมาะสำหรับติดตั้งบริการ Linux Server ในองค์กร ** แล้ว ZPanel ดีอย่างไร – สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง Linux (CentOS, Ubuntu), BSD (FreeBSD),Mac OSX และ Windows Server – แยกส่วนการควบคุมเป็น 3 ส่วนคือ Admin, Reseller,…

Command Check Hardware

คำสั่งสำหรับตรวจสอบ Hardware บน Linux Server (CentOS / Ubuntu) – แสดง CPU cat /proc/cpuinfo – แสดงหน่วยความจำ cat /proc/meminfo free grep processor /proc/cpuinfo grep -i vendor /proc/cpuinfo | uniq grep -i –color “model name” /proc/cpuinfo grep -i…