IP Address #3 Classless

Classless IP addressing  ในปี 1992, สมาชิกของ IETF เริ่มกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มจำนวนการใช้งานอินเตอร์เน็ทแบบ exponential และข้อจำกัดในเรื่องของการทำ routing table ซึ่งในที่สุดแล้วอาจจะทำให้ IPv4 หมดไปภายในระยะเวลา 2 ปี Class B address ก็พบว่าหมดไปอย่างรวดเร็ว ไม่มี

IP Address #2 Classful

Classful IP addressing  – ปี 1969 ARPANET เริ่มจัดตั้งคณะกรรมการซึ่งยังไม่มีใครที่จะคาดเดาว่าอินเตอร์เน็ตจะเป็นที่แพร่หลายในเวลาอันรวดเร็ว – จนในปี 1989 ARPANET ได้เปลี่ยนการเรียกใหม่เป็น Internet – หลังจากนั้นจำนวนผู้ใช้งานก็มีมากขึ้น – อัตราการเติมโตเป็น exponentially : 2 ^

IP Address #1

IP คือหมายเลขประจำตัวของ Network Interface (NIC) ของอุปกรณ์ Electronics ที่เชื่อมต่อ Network ได้ (ไม่ได้มีแค่ Computer อย่างเดียว) มี 2 Version คือ Version 4 (IPv4) และ Version

Back to Top